Podmínky ochrany osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

 • 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.izinabytek.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 • 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 • 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 • 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
  I. Obsah a účel dokumentu
  II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
  V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

IZI nábytek s.r.o., IČ: 08380589, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Havlíčkova 501/21, 691 45 Podivín
jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 113380
kontaktní e-mail: info@izinabytek.cz, kontaktní telefon: +420 776 745 457
naše webové stránky: www.izinabytek.cz
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).
Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu Vašich identifikačních údajů do smluv, pokud jste podnikatelem).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Ovšem bez poskytnutí některých údajů bychom nebyli schopni Vám naše služby poskytnout, resp. zboží dodat. Typicky jde o Vaši adresu pro doručení, telefonický nebo mailový kontakt pro domluvu konkrétního času apod. Jinak nám povinně údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 • A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
  Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ a DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (viz samostatná informace o používání cookies na našich webových stránkách), informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.
 • B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
  Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

 • A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
  Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu (smlouvou se myslí i smlouva uzavřená prostřednictvím webového objednávkového formuláře) a dodat Vám Vámi objednané zboží nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ a DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách.
  Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání, případně montáž zakoupeného zboží a komunikace s objednávkou a dodáním související.
  K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
 • B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ a DIČ (pouze u podnikatelů), informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli (včetně cenových a platebních údajů).
  Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
 • C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
  Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich zákazníků: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
 • D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
  Pokud zatím nejste náš zákazník a udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakého konkrétního účelu zpracování se bude souhlas týkat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
  Pro další zvyšování komfortu a spokojenosti našich zákazníků s nákupy v našem e-shopu jsme zapojeni do služby „Ověřeno zákazníky“ portálu Heureka.cz. Pokud při své objednávce nezaškrtnete nesouhlas se zasláním dotazníku pro ověření spokojenosti, pak je Vám během 10 dní po nákupu na váš e-mail dotazník zaslaný. Je na Vás, zda jej vyplníte a jaké údaje v něm vyplníte. Vaše hodnocení můžete nechat zveřejnit jako anonymní nebo uvést například jen křestní jméno, pokud chcete zůstat v anonymitě. Každé vaše hodnocení nám pomáhá k poskytování co nejlepších služeb. Podrobnosti o Ověřeno zákazníky najdete přímo na stránkách www.overenozakazniky.cz Společnosti Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774 je v rámci Ověřeno zákazníky předáván e-mail zákazníka a údaj o nakoupeném zboží. Podrobnosti o zpracování osobních údajů touto společností najdete zde a konkrétně v ustanovení odst. 2.6. Obdobně je postupováno v rámci hodnocení zboží a nákupů na portálu www.zbozi.cz. Pro tuto službu jsou pravidla pro ochranu osobních údajů provozovatelem zveřejněná zde. Pokud v průběhu objednávky odsouhlasíte možnost požádat Vás (ze strany Google) o recenzi na zakoupené zboží, je pro tyto účely zpracováván Váš e-mail.
 • E. Informace o automatizovaném zpracování osobních údajů
  Pro zajištění funkčnosti e-shopu využíváme i automatizovanou formu zpracování dat. To znamená, že v okamžiku, kdy nám pošlete objednávku z webu, zařadí se Váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku Vám systém i automaticky odešle potvrzení o objednávce, fakturu, resp. ve druhém z uvedených příkladů je to pro nás pokyn pro expedici zboží atd.). Toto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, programátory, poskytovatele webhostingu a naše výrobce (subdodavatele).
Pro marketingové účely a zlepšování našich služeb využíváme podporu následujících služeb, v rámci které dochází k předávání níže uvedených údajů (částečně jsme se některým z nich již věnovali v čl. IV. písm. D):

 • • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů Vám sdělíme na vyžádání.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 • A. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 • B. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 • C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 • D. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • E. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • F. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 • G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@izinabytek.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách IZI nábytek.

Toto znění je účinné od 1. září 2020.

 • Registrace

Zaregistrovat nový účet

Už máte účet?
Přihlásit se - Resetovat heslo
shopping_basket
Souhlas se soubory cookie